GİZLİLİK BEYANI

AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA (EMEA) İÇİN GİZLİLİK İLKELERİ AÇIKLAMASI

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda, ADN Center ’in kişisel verileri nasıl işlediğini açıklamaktayız. Müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız ve satıcılarımızın yanı sıra, kişilerin güveninin korunması ve onların güvenine duyulan saygı başarımızın sürekliliği açısından çok önemlidir. Kişisel verileri daima aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde işleyeceğiz:

 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

ADN Center kimdir? ADN Center, Türkiye,İstanbul merkezli bir şirket olan ADN Center ve kontrol ettiği yan kuruluşları ve bağlı kuruluşları gibi şirketlerin tümü dahil, işletmemizin bütününü belirtmek için kullandığımız addır. Biz veya bizim sözcüklerini kullandığımızda ADN Center’i ifade ederiz.

 

BU GİZLİLİK İLKELERİ NE ZAMAN GEÇERLİDİR?

 

Bu Gizlilik İlkeleri, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki uluslardan topladığımız kişisel verileri işlerken geçerlidir. Bu Gizlilik İlkeleri, doğrudan verilerin tanımladığı kişiden ve başka bir kişiyi tanımlayan bir kişiden (veya şirketten) veri topladığımızda geçerlidir. Bu nedenle, bu Gizlilik İlkeleri Açıklamasında “siz”, “bana” ve “ben” sözcüklerini kullandığımızda, söz konusu bilgileri doğrudan kişiden veya dolaylı olarak başka birinden toplamamıza bakılmaksızın, kişisel verilerini işlediğimiz kişiyi ifade ederiz.

 

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması aşağıdaki bilgilerin işlenmesi durumunda uygulama alanı bulmayacaktır:

 

Bizle olan istihdam ilişkileri kapsamında çalışanlarımızla ilgili bilgiler

 

Başka teminatlar, ilkeler, kullanım şartları veya bu ilkenin geçerli olmayacağını ya da farklı bir ilke veya bildirimin geçerli olacağını belirten başka bildirimler verdiğimiz bilgiler

 

Artık sizi tanımlamak için kullanılamayacağı için anonimleştirdiğimiz kişisel veriler dahil, sizi kişi olarak tanımlamayan bilgiler

 

VERİ İŞLEME NEDİR?

 

Veri işleme kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileri toplama, kullanma, açıklama, uyarlama, değiştirme, düzeltme, alma, birleştirme, engelleme, silme, aktarma, imha etme, kaydetme, düzenleme, sınıflandırma, saklama, kullanma ve kullanmasının engellenmesi dahil kişisel verileri içeren herhangi bir işlemler dizisidir.

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri özel olarak sizi tanımlamak için kullanabileceğimiz sizinle ilgili bilgilerdir, örneğin:

 

Adınız

Telefon numaranız

E-posta adresiniz

Doğum tarihiniz

Adresiniz

Sosyal güvenlik numaranız veya diğer ulusal tanımlayıcı

Hesap numarası

Sizi tanımlayan veya tanımlayabilecek ve sizinle ilgili herhangi bir başka bilgi

Bazı kişisel veri türleri hassas verilerdir. Hassas veriler aşağıda tanımlanmaktadır. Bu Gizlilik İlkeleri Açıklamasında, kişisel veriler ifadesini kullandığımızda, özel olarak aksini belirtmedikçe hassas verileri de ifade ederiz.

 

ADN Center KİŞİSEL VERİLERİ NE ZAMAN VE NASIL TOPLAR?

 

ADN Center çeşitli yollarla kişisel veri toplayabilir. Örneğin:

 

Web sitelerimizdeki bazı yerlerde, bize kendiniz hakkında kişisel veri gönderme fırsatınız bulunmaktadır. Örneğin, bir kayıt formu, anket veya e-posta formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca, web sitelerimize yaptığınız ziyaretlerin size daha yararlı olmasını sağlamak için belirli kişisel verilerinizi sorduğumuzda, web sitelerine yaptığınız ziyaretlerinizi kişiselleştirmemize izin verebilirsiniz. Bu bilgiler, Internet tarayıcısı tanımlama bilgileri aracılığıyla topladığımız kişisel olmayan bilgilerle birleştirildiğinde, web sitelerimizi daha önce ziyaret ettiğinizi söyleyebiliriz.

Bilgi, ürünler veya hizmetler için bizimle iletişime geçtiğinizde sizden kişisel veriler toplayabiliriz.

Müşterilerimiz, satıcılarımız ve diğer iş bağlantılarıyla ticari işlemlerde bulunma sürecinde sizinle ilgili kişisel veri toplayabiliriz.

 

ADN Center KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYOR?

 

Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, kişisel verilerinizi (aşağıda ayrı olarak ele alınan hassas veriler dışında) işleyebiliriz:

 

Taleplerinize ve sorularınıza yanıt vermek için

Sizinle veya sizin hakkınızda sözleşme veya sözleşme müzakereleri yapmak için

Kişisel verileriniz dahil, kayıtlar oluşturmak için

Klinik deneyler ve bizim veya diğer kuruluşların ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler dahil, ilginizi çekebilecek bilgilerin yer aldığı posta yoluyla (veya izin vermeniz halinde diğer yollarla) sizinle iletişime geçmek için

Analitik amaçlar doğrultusunda ve programlar, ürünler, tedaviler, hizmetler ve içeriği araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmek için

Kişisel tanımlayıcılarınızı kaldırmak (adınız, e-posta adresiniz, sosyal güvenlik numaranız vb.), diğer bir ifadeyle verilerinizi anonimleştirmek için. Bilgileri anonimleştirdiğimizde, bunlar artık kişisel olmayan bilgilerdir. Bu, Gizlilik İlkeleri Açıklamasına tabi tutulmaz.

Örneğin, ilginizi çekebilecek yeni özelliklerle ilgili bilgi vererek web sitelerimize erişiminizi kişiselleştirmek için

Bu Gizlilik İlkeleri Anlaşması’nı uygulamak ve diğer taraftan haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak için

Hayati menfaatlerinizi veya başka birinin sağlığını, güvenliğini veya esenliğini korumak için

Yasa veya düzenleme, mahkeme emri veya diğer yasal zorunluluklara uymak için

Bu tip bir işlem temel haklarınız veya özgürlüklerinize adil olmayan şekilde zarar vermedikçe diğer meşru menfaatlerimiz için

Onayınızın alınacağı diğer amaçlar için.

 

HASSAS VERİ NEDİR?

 

Bazı kişisel veri türleri hassas verilerdir. Hassas veriler, ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, sağlığınız ,cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetiniz ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz ya da bunlarla ilgili olan kişisel verilerdir.

 

ADN Center , HASSAS VERİLERİ DİĞER KİŞİSEL VERİLERDEN FARKLI BİR ŞEKİLDE TOPLAYACAK VEYA İŞLEYECEK Mİ?

 

ADN Center , hassas verilerinizi yalnızca aşağıdaki şartlarda toplayacak ve işleyecektir:

 

Açık onayınızı verdiğiniz durumlarda toplanabilir ve işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki hassas verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde toplanabilir ve işlenebilir.

Örneğin:

 

Tedavinin yanı sıra, ürünlerimiz ve size sağladığımız hizmetlerimiz için teknik destek sağladığımızda müşterilerimiz, satıcılarımız ve diğer iş bağlantılarımızdan hastalarla ilgili hassas veriler toplayabiliriz.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili sorular ve öneriler aldığımızda hastalarla ilgili hassas verileri toplayabiliriz.

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla ilgili ve yetkili kamu otoritelerinin talep ettiği hassas verileri toplayabiliriz.

Klinik deneyler, çalışmalar ve diğer araştırma girişimlerindeki katılımcılarla ilgili hassas verileri toplayabiliriz.

Hassas verileri gönüllü olarak bize sunduğunuzda doğrudan sizden de alabiliriz.

 

ADN Center KİŞİSEL VERİLERİ BENİMLE PAZARLAMA MESAJLARI İLE İLETİŞİM KURMAK İÇİN KULLANACAK MI?

 

Bize pazarlama veya pazar araştırması ile ilgili haberleri almak istemediğinizi bildirmediğiniz sürece, ilginizi çekebilecek programlar, ürünler, hizmetler ve içerikle ilgili bilgileri sunmak üzere bizzat sizinle e-posta, faks, posta veya telefon yoluyla periyodik olarak iletişime geçebiliriz. Uygulamadaki yasa size belirli türde pazarlama haberleri göndermeden önce açık onayınızı almamızı gerektirirse, bu türde haberleri yalnızca açık onayınızı aldıktan sonra göndereceğiz.

ARTIK ADN Center ’DEN PAZARLAMA MESAJLARI ALMAK İSTEMİYORSAM?

 

Bizden pazarlama veya pazar araştırması haberleri almak istemiyorsanız ya da başka herhangi bir şekilde kişisel verilerinizi işlemeyi bırakmamızı istiyorsanız, hangi türde haberleri almak istemediğinizi bilmemiz için bu Açıklama’nın altında tarif edildiği şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, bizden bir e-posta aldıysanız veya gelecekte alırsanız, gönderdiğimiz her e-postada bizden e-posta almanızı sona erdirecek, kolay, otomatik bir yol bulunmaktadır.

 

ADN Center KİŞİSEL VERİLERİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞIYOR MU?

 

ADN Center, bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda sunulanların dışında, izniniz olmadan ilişkili olmayan üçüncü bir şahısla kişisel verilerinizi paylaşmayacaktır.

 

İşin normal seyrinde, adımıza hizmetler veya işlevler gerçekleştirmeleri için anlaştığımız şirketlerle bazı kişisel verileri paylaşacağız. Örneğin, ürünlerimizin veya alınan örneklerin nakliyesinde farklı satıcılar veya tedarikçiler kullanabiliriz. Bu durumlarda, siparişinizi veya testinizi işlemeleri için adınız ve posta adresiniz gibi bilgileri satıcı veya tedarikçiye veririz. Kişisel verilerinizi üçüncü bir şahısla paylaştığımız tüm durumlarda, sağlamalarını istediğimiz hizmetleri sunma amacı dışında, bilgilerinizi saklama, açıklama veya kullanma yetkisi vermeyeceğiz.

 

Kurumsal bir satış, birleşme, tasfiye veya devralma ile bağlantılı olması dışında, kişisel verilerinizi satmayacak, alıp vermeyecek veya yayınlamayacağız.

 

Yasal olarak bir mahkeme emri, celbi, arama emri, yasa veya düzenleme karşısında kişisel verilerinizi açıklamaya mecbur bırakılabiliriz. Kurallarımızı ihlal eden veya diğer ziyaretçiler için zararlı olan (veya yasadışı) davranışlarda bulunan web sitesi ziyaretçilerini araştırma ve yasal olarak takip etmede yasa uygulayıcı otoritelerle işbirliği yapabiliriz.

 

Aşağıdaki durumlarda açıklanması gerektiğini hissedersek kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara açıklayabiliriz:

 

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nı yürürlüğe koyma

Haklarımızı ve mülkiyetimizi koruma

Birinin sağlığını, güvenliğini veya esenliğini koruma

Yasa veya düzenleme, mahkeme emri veya diğer yasal işleme uyma

 

ADN Center KİŞİSEL VERİLERİMİ BULUNDUĞUM ÜLKEDEN BAŞKA ÜLKELERE AKTARACAK MI?

 

ADN Center, kişisel verilerinizi yabancı ülkelere yalnızca aşağıdaki durumlar söz konusuysa aktarır:

 

Aktarım, siz ve ADN Center arasındaki ilişkinin ve/veya ADN Center ’e yöneltmiş bulunduğunuz talebin niteliği ve doğası gereği bir istisna kapsamında ise,

Aktarıma açık rıza verdiyseniz veya

Açık rızanızın bulunmaması durumunda, 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen ve kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceği istisnai halleri düzenleyen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede

Yeterli korumanın bulunması halinde, veya

Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun bu aktarıma ilişkin izninin bulunması koşuluyla.

Kişisel verilerin (hassas verileri de içerebilecek veriler) ADN Center olarak yetkili satış acentalığını yaptığımız Circulogene’inAmerika Birleşik Devletleri’ndeki testlerin yapılmasını sağlayan laboratuarına aktarımları dahil, ADN Center’in, ADN Center şirketleri arasında aktarılan kişisel verilerin yeterli düzeyde korunmasını sağlayan ofislerinin ve bağlı kuruluşlarının tümü ile anlaşmaları vardır.

GİZLİLİK İLKELERİ AÇIKLAMASI DEĞİŞİRSE NE OLUR?

 

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda önemli bir değişiklik yapma kararı alırsak, Açıklama’nın bu bölümünde tüm önemli değişiklikleri açıklayacağız. Bu Açıklama ve tarihçesinin en güncel kopyasını ülkenize yönelik web sitesinde daima bulabilirsiniz ve aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

 

Kişisel verilerinizi kaybolma, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme veya imha edilmeye karşı korumak için makul fiziksel, idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinize erişimi işlerini yapmaları için bu bilgileri bilmesi gereken söz konusu çalışanlar ve yüklenicilerle sınırlandırıyoruz. Hiçbir Internet iletiminin %100 güvenli veya hatasız olmayacağını unutmamalısınız. Özellikle, bize gönderilen veya bizim gönderdiğimiz e-postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle, e-posta yoluyla bize hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken çok dikkatli olmanız gerekir.

 

ADN KİŞİSEL VERİLERİMİ NE KADAR SAKLAYACAK?

 

Bilgileri gerekenden daha uzun süre saklamayacağız. Pek çok durumda, kişisel veriler, sorular veya ihtilaflar ortaya çıktıkça ya da çıktığında kullanılabilir olmaları için kayda değer süreler boyunca saklanmalıdır. Saklama süreleri, toplanan her kişisel veri için, duruma uygun gereksinimler ve geçerliliği kalmamış, kullanılmamış bilgileri ilk fırsatta imha etme ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Kişisel verilerinizi sakladığımız sürece bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’na uygun olarak işlemden geçirmeye devam edeceğiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 

Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’nda belirtilen yollarla tarafımıza sağlayacağınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin vereceğiniz her türlü onaydan, 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen hukuki istisnalar (diğer bir ifade ile kişisel verilerinizin rızanız olmadan işlenebileceği haller) hariç olmak üzere, istediğiniz zaman tamamen veya kısmen feragat edebilirsiniz. Ayrıca veri ilgilisi sıfatıyla aşağıdaki haklara da sahip bulunmaktasınız:

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

ADN olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. Bunun için aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

 

“BU SAYFAYI ARKADAŞIMA GÖNDER” UYGULAMASI KULLANILDIĞINDA KİŞİSEL VERİLERİ NASIL İŞLİYORUZ?

 

“Bu sayfayı meslektaşıma veya arkadaşıma gönder” hizmetimizi kullandığınızda, formda verdiğiniz bilgiler yalnızca mesajınızı alıcının e-posta adresine yönlendirmek için kullanılır. Bu hizmetle toplanan kişisel verileri, bu Gizlilik Açıklaması’nın şartlarına uygun olarak işlemden geçiriyoruz.

 

Mesajınızı sizle alıcı arasındaki özel bir yazışma olarak ele alıyoruz ve bu Gizlilik Açıklaması’nda belirtilen nedenler dışında, içeriği herhangi birine açıklamayacağız. Bu Gizlilik Açıklaması’nda aksi için sunulmadıkça, ne adınız ve elektronik adresiniz ne de alıcının adı ve elektronik adresi üçüncü şahıslara açıklanmayacaktır. Hizmeti kullanmanız esnasında verdiğiniz bilgiler genellikle 24 saat içinde silinir. Alıcıya öncelikle bu hizmet için kişisel verilerini kullandığınızın bildirilmesini ve alıcının bunu kabul etmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdur ve üçüncü şahısların kişisel verilerini sağlamanızdan dolayı üçüncü şahıslara verilen herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağız.

 

ADN Center WEB SİTELERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR EK GİZLİLİK İLKESİ VAR MI?

 

Bağlantılar. Web sitelerimiz, diğer şahıslar tarafından yönetilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantıları size kolaylık olması açısından sağlıyor, ancak başkaları tarafından yönetilen web sitelerinin gizlilik uygulamalarını incelemiyor, kontrol etmiyor veya izlemiyoruz. Üçüncü şahıslar tarafından yönetilen web sitelerinin yaptıkları işlerden veya onlarla olan iş ilişkilerinizden sorumlu değiliz.

 

Web sitelerimiz ayrıca ADN Center ile işbirliği olan Circulogene ve onlar tarafından yönetilen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması, yalnızca Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan Circulogene şirketlerine yönelik web sitelerinde geçerlidir ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dakibelirli ülkelerde ilan edilen Açıklama’da küçük değişiklikler olabilir. Bu nedenle, bu web sitesinden başka bir web sitesine, hatta Circulogene tarafından yönetilen başka bir siteye bağlantıyı izlediğinizde, o web sitesinin gizlilik uygulamalarını incelemenizi öneririz.

 

Tanımlama bilgileri. ADN Center, web sitelerinde tanımlama bilgileri kullanabilir. Tanımlama bilgileri, ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın tarayıcı dosyalarına koyduğumuz metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınızın sabit sürücüsünde saklanabilir. Tanımlama bilgilerini kullanarak topladığımız bilgiler kişisel veriler değildir. Tarayıcınızın izin vermesi durumunda daima tanımlama bilgilerimizi reddetmekte serbestsiniz; ancak bu durumda web sitelerimizin bazı kısımları düzgün çalışmayabilir. Üçüncü şahısların web sitelerimize tanımlama bilgileri koymalarına izin vermeyeceğiz.

 

ADN Center İLETİŞİM BİLGİLERİ.

 

Bilgilerinize ilişkin kayıtlarımızı doğru tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bilgilerinizin tam, doğru veya güncel olmadığını fark ederseniz veya bu Gizlilik İlkeleri Açıklaması’yla ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa, lütfen aşağıdaki adresten bizimle iletişim kurun:

 

ADN Center

Emek Mh.OrduCad.AQUA CITY 2010 Evleri H Blok D:34

34785, Sancaktepe,İstanbul,Tel: +90 5327118817

İletişim

Danışma

                                                                                                   ADN CENTER 2017 © Tüm hakları saklıdır.

Bu sitedeki bilgiler tavsiye niteliğinde olup tedavi amaçlı değildir. Uygulamaların sorumluluğu site sahibine ait değildir. Sağlık sorunlarınız için mutlaka bir hekime danışınız..Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan şikayetiniz ne olursa olsun, buradaki bilgiler ile kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Buradaki bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmış yazılardır.