shutterstock_551570212 [Dönüştürülmüş].j

GENOMİK TEST HAKKINDA

Genler, canlıları oluşturarak tüm hücrelerin kromozomlarında bulunan, o bireye ait tüm özellikleri taşıyan ve nesilden nesile aktarılabilen yapılardır. Her bir gen bireyin belli bir karakteristik özelliğini kodlar. Genler, boy uzunluğu, göz rengi gibi birçok özelliği bünyesinde barındırır.

Genomik test, bireyin kromozomlarında meydana gelmiş olan veya taşıdığı mutasyonları dolayısıyla taşıdığı herhangi bir genetik hastalığın tespit edilebilmesini sağlar.

 

Genomik testler uygulanabilirlik açısından pratik ve düşük maliyetlidir. Aileden aktarılan kalıtsal bir hastalık olup olmadığı genomik testler ile kolaylıkla tespit edilebilir. Genetik testler çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. 

Genetik testlerin uygulama alanları geniş olmakla birlikte özellikle doğum öncesi gebelik öncesi ve esnasında uygulanan taşıyıcılık testleri, kanserde erken teşhiste ve hastalık esnasında tedaviye yol haritası olarak, psikiyatrik hastalıklarda ilaç tedavisinde kişiye özel tedavide yaygın olarak kullanılması son yıllarda tedavi süreçlerinde çığır açmıştır.

                                Genetik testler kimlere hangi durumlarda uygulanabilir?

Genetik bir hastalığa sahip çocuk veya çocukların bulunması

Ailesinde 50 yaşından önce

bir veya birden fazla kanser öyküsü bulunan bireyler 

Bir veya birden fazla doğumsal anomalilik

Akraba evliliği yapan ve soy ağacında genetik bir rahatsızlığa sahip olan eşler

Daha önceki gebeliklerinde düşük veya ölü doğum yapan anne adayları

35 yaş üzeri gebelik yaşayanlar

Ultrasonda rastlanılan anomaliler

Kromozomal değişiklik taşıyan aileler