CIRCULOGENE’in moleküler kanser teşhis hizmetleri patentli teknolojiden yararlanır ve çeşitli örnek türlerinde yüksek hassasiyetli izleme için non-invaziv ( cerrahi olmayan ) ve düşük maliyetli bir çözüm sunar. Eşsiz teknolojimiz, daha eksiksiz, doğru, zamanında, daha ucuz ve daha az girişimsel olarak güncel klinik durumla benzeri görülmemiş tümör izleme bilgileri sağlamak için minimum miktarda kan kullanır.

 • CLIA* sertifikalı

 

 • Klinik olarak valide edilmiş testler

 • Damlacık kan hacimlerinden daha önce görülmemiş düzeyde cf DNA geri kazanımı yüksek hassasiyetle dönüştürülür.

 • Hem mutasyon izleme hem de profil oluşturma için Ion Torrent Proton,açık platformlar

 • Tutarlı ve güvenilir uzun vadeli çalışmalar için entegre iş akışı

*CLIA # : 01D2101075 | CAP Accredited: 9373166 | Copyright 2020 CIRCULOGENE | All Rights Reserved CIRCULOGENE is a Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) and College of American Pathologists (CAP) certified laboratory and a Verified Vendor of the US Contractor Registration for the federal System for Award Management.

 Klinik Zorluklar

Kanser hastalarını hassas terapi ile tedavi etmek için bireyselleştirilmiş kanser yönetimi şu anda hala aşağıdaki sınırlamalarla karşı karşıyadır.Bu zorluklardan bazılarını aşağıda sıralamaya çalıştık.

 

Tümörün heterojenitesi:

 

Tümörler heterojendir ve sürekli poliklonal genişleme gösterir, bu nedenle tanı, tedavi ve edinilmiş direncin değerlendirilmesini karmaşıklaştırır. Ayrıca, tümör dokuları hem biyopsi yapılan bölge ile hem de biyopsi sırasında geçici olarak tümör durumuna  göre sınırlıdır.

 

Tümör dokusunun erişilebilirliği:

 

Hedefe yönelik tedavilerle tedavi edilen hastaların çoğunda sonuçta direnç, metastaz veya nüks gelişir. Birkaç tümör örneği ile etkili izleme, mevcut, invaziv biyopsi teknikleriyle klinik olarak pratik ve uygulanabilir değildir. En önemlisi, tümör dokusu mevcut olmayabilir veya çoklu testler nedeniyle tükenmiş olabilir.

Likit Biyopside Karşılanamayan Çözümler ve CIRCULOGENE Çözümü

Yüksek miktarda ve yüksek kalitede örnek ile yeni  cf DNA amplifiye etme (zenginleştirme) yöntemi:

 

Dolaşımdaki, cf DNA oldukça hassas ve çok düşük konsantrasyonlarda bulunur. Bu, yüksek hacimli girdi, maliyet ve emek yoğunluğu gerekliliklerinden dolayı izolasyonunu zorlaştırır. Tescilli cf DNA zenginleştirme sürecimiz, düşük miktarda örnek (50 uL plazma kadar düşük) ve yüksek veri elde etme (> 300 ng / mL) gibi yeni özelliklere sahiptir, bu da tümör DNA'sının doğrudan damlacık hacimlerinden ultra yüksek geri kazanılmasına ve saptanmasına izin verir.

 

 

Hassas mutasyon tespiti için gelişmiş NGS teknolojisi:

 

Periyodik cf DNA analizi ile düşük frekanslı mutasyonların saptanması, lezyonların görüntüleme ile saptanacak kadar büyük olmasından önce tümör ilerlemesini tahmin edebilir. Tek bir mutasyonun ötesindeki analizler, etkili tedavi karar vermede tümör heterojenliğini yakalamak için de garanti edilebilir. Likit biyopsiler, doku biyopsileri kadar çalışma alanı bakımından sınırlı değildir ve vücudumuzdaki tümör gelişimi boyunca oluşan küresel bir mutasyon spektrumu gösterebilir. Sanger dizilemesi gibi geleneksel analitik yöntemlerin hassasiyeti, düşük frekanslı varyantları tespit etmek için yeterli değildir. Yeni nesil sekanslama (NGS) ile hedeflenen derin sekanslama, yüksek hassasiyetli çoklu mutasyonların yüksek verim analizi için düşük maliyetli bir alternatif sunar.

 

Klinik uygulamada onaylanmış numune işleme ve analiz prosedürü:

 

Klinik uygulama için cf DNA'nın kullanımı, CLIA sertifikalı laboratuvarımızda tutarlı kalitede veri elde edilmesini sağlamak için laboratuvar tarafından geliştirilen testlerimizin titizlikle analitik öncesi doğrulamasının uygulanmasını gerektirir.

Ana Parametreler

 • Bölgesel Analizi: Kanserle ilişkili 50 genin ana mutasyon noktası bölgeleri

 • Sekanslama Metodu: Ion Proton NGS

 • Test Hassasiyeti: 1.0%

 • Hedef Sekanslama Kapsamı: 5,000x

 • Geri Dönüş Süresi: 5-7 gün ( ABD içi Kan alımları için geçerlidir.Ülkesel ve bölgesel olarak değişkenlik gösterir.)

 • Örnek Talepleri: kan/microcontainer, mor kapaklı EDTAlı  250-500 uL tüp

 • Kan Örnekleri: Plazma veya Serum (Türkiye için 4 mL kan örneği)

 • Örnek Giriş Gerekliliği: Damlacık hacimleri (50-500 uL)

Örnek koleksiyonu

 

 

Büyük örnek hacmi, düşük verim ve emek yoğunluğu, mevcut klinik ortamlarda cf DNA tabanlı testlerin rutin kullanımının önündeki başlıca engellerdir. Spesifik olarak, mevcut standart silika membran / boncuk yöntemi kullanılarak cf DNA geri kazanım verimliliği, bağlama, yıkama ve elüsyon gibi aşamalardaki kaçınılmaz kayıp nedeniyle son derece düşüktür. Bu da minimum 5-10 mL kan gereksinimi ile sonuçlanır.

 

Hemen hemen tüm sıvı biyopsi sağlayıcıları, baskın olarak normal bir popülasyondan tümöre özgü, cf DNA'yı seçici olarak zenginleştirmek veya çoğaltmak için yeni teknolojilerini çalışırken ve mükemmelleştirirken, başlangıç ​​materyalleri hala ekstraksiyon / izolasyondan sonra hayatta kalan "eksik" DNA molekülleridir. Sonuç olarak, teknolojileri ne kadar hassas olursa olsun (akış aşağı), numune hazırlama sırasında (akış yukarı) zaten kaybedilmiş olan hücresiz DNA'yı tespit edemezler. Ayrıca, 10 mL kan bile yeterli olduğunda belirsizlik vardır.

 

 

Buna karşılık, CIRCULOGENE, orijinal numunede bulunan cf DNA moleküllerinin tamamını yakaladığımızdan emin olarak cf DNA işleminin ilk adımına odaklanır. Çığır açan, tescilli yöntemimiz, nekrotik ve apoptotik hücre ölümüyle ilişkili, cf DNA'nın yüksek verim, yüksek derece genomik temsil ve yüksek sekanslama kalitesi ile geri kazanılmasını sağlar.

Numune Kalitesi ve Miktarı

CIRCULOGENE'nin tescilli yöntemi, zorlu doku biyopsi örneklerinden düşük miktarlı, düşük kaliteli DNA'ya alternatif olarak bir damlacık plazma veya serumdan cf DNA zenginleştirmesi / geri kazanımı için optimize edilmiş basit, aerodinamik ve sağlam bir iş akışı sağlar. Bu numune hazırlama atılımı, (NGS), mikrodiziler, kantitatif PCR (qPCR) ve damlacık dijital PCR (ddPCR) dahil olmak üzere çok çeşitli genomik platformlar tarafından bir damlacık numunesi üzerinde çoklu analizler yapılmasını sağlar.

 

 

Zorlu ve değerli örneklerle çalışmak artık kişiselleştirilmiş kanser tedavisine engel teşkil etmiyor. Teknolojimiz, 50 uL kadar küçük bir örnek hacmi ile çalışmamızı sağlayarak biyo-bankanızın geri kalanını diğer klinik testler için kurtarır. Tescilli cfDNA zenginleştirme yöntemimizin hassasiyetini bugün sektör genelinde kullanılan standart DNA ekstraksiyon kitiyle karşılaştırdık. Sonuçlar, tek bir kan damlası kullanılarak orijinal numunede 100 kat daha fazla tümör cfDNA'sı gösterdi.

 

Hassasiyet ve Doğruluk

CIRCULOGENE’nin cfDNA zenginleştirme süreci, damlacık miktarındaki plazma veya serumdan yüksek verimli, yüksek kaliteli, iyi temsil edilen tümör DNA'ları için eksiksiz bir çözümdür. Doğrudan kan damlacık hacimlerinden doğru NGS genomik analizlerine izin veren ilk invaziv olmayan yöntemdir. Protokolümüz, minimum numune hacmi, maksimum verim ve düşük maliyet ve geri dönüş süresi ile aerodinamik iş akışı avantajlarıyla çok çeşitli klinik genetik testlere uygulanabilir.

 

Otomasyon

 

 

 

CIRCULOGENE’in otomatik çözümleri, numune girişinden raporlamaya kadar eksiksiz ve verimli bir NGS iş akışı oluşturmak için geliştirilmiştir. Otomatik işlemimizin basitliği ve sağlamlığı, çeşitli platformlar ve laboratuvar bilgi yönetim sistemleri arasındaki arayüzlere ve karşılıklı görüşmelere olanak tanır. Bu basitleştirilmiş iş akışını kullanarak otomatik bir iş istasyonu aynı anda 96 veya daha fazla örneği kolayca işleyebilir.